Nauka i praca za granicą


Doświadczenia międzykulturowe kształcą i bogacą, będąc jednocześnie szansą na rozwój osobisty o wielu aspektach.


Pobyty za granicą wzbogacają, przynoszą różnorakie doświadczenia i oferują możliwość zdobycia umiejętności oraz kwalifikacji, które w tej samiej formie nie są dostępne we własnym kraju. Poprzez swój globalny zasięg zespoły YOUTH GLOBE są doskonałym wsparciem i pośrednikiem w dostępie do informacji o możliwościach kształcenia i pracy poza granicami. 

Nasze podejście to rzetelna informacja o konkretnych możliwościach pracy i kształcenia zawodowego, oferowanych przez firmy, i nasze wsparcie przy korzystaniu z nich. Jednocześnie ostrzegamy przed przed inwestowaniem czasu i funduszy w fantastyczne obietnice bez pokrycia. Dla przykładu: w chwili obecnej poszukiwani są w Niemczech pilnie specjaliści różnorodnych branż (między innymi z grupy zawodów związanych ze służbą zdrowia, w logistyce czy turystyce). Wymagana jest tu jednak znajomość języka niemieckiego oraz odpowiednie wykształcenie (dyplom uznawany przez instytucje państwowe). Bardzo istotne jest również zaangażowanie i profesjonalny sposób działania.

Zespoły regionalne oferują spotkania informacyjne na tematy związane z nauką i pracą poza granicami kraju.

Oferta ta, wraz z konkretnymi  "terminami",  znajduje się w karcie „Nasza działalność” w obszarze tematycznym  „Wykształcenie & praca zawodowa“.