O nas

YOUTH GLOBE jest społecznością międzynarodową.

Gółwnym zadaniem YOUTH GLOBE jest komunikacja: indywidualne spotkania w ramach wydarzeń YOUTH GLOBE, rozwój indywidualnych talentów w lokalnych klubach YOUTH GLOBE & ubogacające kursy i szkolenia (w formie warsztatów i wycieczek).

YOUTH GLOBE 2020

 
 

Nasi fachowcy

Ludzie YOUTH GLOBE.

YOUTH GLOBE 2018

 
 

Nasza działalność

Klub Filmowy YOUTH GLOBE zaprasza do galerii zdjęć z ostatnich miesięcy.

YOUTH GLOBE 2011

 
 

Nasze początki

Stefanie i Cindy realizują nasz debiutancki projekt muzyczny.

    Nasze zadanie

Całościowy rozwój naszych członków – Globersów, a co za tym idzie, ich indywidualna ścieżka do poczucia szczęścia i sprawczości, inspirowany i wspomagany jest w procesie wzajemnej pomocy. Działający w społeczności Globersi doświadczaja szczególnego wsparcia merytorycznego i praktycznego, otrzymując w ten sposób istotne podstawy dla dalszego rozwoju w sferze prywatnej i zawodowej.

     Nasze zasady

Działalność YOUTH GLOBE zorientowana jest na kształtowanie pełnej szacunku globalnej współpracy. Zestaw podstawowych zasad współżycia jest płaszczyzną porozumienia dla wszystkich współpracowników YOUTH GLOBE.

Intencją YOUTH GLOBE jest wspieranie idei kształcenia ustawicznego i rozwoju indywidualnych kompetencji w zakresie zarządzania i kierowania, również zasobami prywatnymi. Być Championem YOUTH GLOBE oznacza z zaangażowaniem dążyć do osiągnięcia świadomie wybranych, we własnych oczach wartościowych celów. Również wsparcie udzielane innym na ich drodze jest działaniem oczywistym dla naszych „najlepszych z najlepszych”.

Globersi są we własnych oczach obywatelami świata, jednocześnie z dumą reprenentując swoją narodową tożsamość. Specyficzne wartości kulturowe regionu, tradycje i obyczaje zasługują na szacunek - tak długo, jak odpowiadają zasadom ujętym w „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W pracy na rzecz społeczności współpracownicy YOUTH GLOBE zwracają szczególną uwagę na rezygnację z praktyk i metod ograniczających świadome, indywidualne prawo do wolności myśli i wypowiedzi lub też rozwój osobistych przekonań.

Na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych nie pojawia się reklama komercyjna. Nie ma miejsca również przekazywanie danych i informacji osobom lub instytucjom trzecim, o ile nie jest to konieczne z powodów prawnych. YOUTH GLOBE pracuje w zgodzie z zasadami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

     Nasza wizja

Nasi członkowie - Globersi – cieszą się pozytywną percepcją i szacunkiem, ponieważ wnoszą do wspólnej aktywności wzbogacające wartości. Są wyróżniającymi się wzorami działania w społeczności naszej planety.

     Nasza obecność medialna

Naturalnie znajdziesz nas w mediach społecznościowych. Na kanale YouTube, Facebooku i Instagramie prezentujemy aktualności jak również ciekawostki związane z YOUTH GLOBE. Oprócz stron globalnych powstają również na Instagramie i Facebooku prezentacje zespołów poszczególnych krajów.
Dodatkowo najważniejsze informacje znaleźć można na blogu YOUTH GLOBE.
                      


     Nasza oferta

W zakładce „Kursy” znajdują się informacje o naszych seminariach (wycieczki i warsztaty). Na karcie "Terminy" Tam również, dzięki konkretnym terminom szkoleń, możliwa jest rejestracja. Podobnie w przypadku wydarzeń, oferujących inspirację w wybranych obszarach tematycznych. "obszarach tematycznych".  
Zakładka  "Kluby" ist die Beschreibung, sowie eine Übersicht über unsere Talente Clubs zu finden. Die in den Regionen tätigen Clubs und Ansprechpartner sind bei Teams zu finden – schaut doch mal rein!

    Nasze wartości

Rzetelność i otwartość na świat w codziennej działalności

Jesteśmy rzetelni i godni zaufania w tym, co mówimy - i co za tym idzie, również w działaniu. Nasze zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności nie kończy się na granicach własnego kraju; w naszym rozumieniu jesteśmy wszyscy obywatelami świata.


Uczciwe, pełne szacunku i uznania współistnienie w społeczeństwie

Odżegnujemy się od dyskryminacji w jakiejkolwiek formie. Wiemy, że uczciwe, godziwie wynagradzane i zgodne współistnienie w ramach wspólnoty ma wielką indywidualną wartość dla każdego z nas. Jednocześnie solidaryzujemy się z osobami, których osobisty rozwój napotyka na przeszkody z uwagi na ograniczające je tudne warunki.


Całościowy rozwój osobisty

Do sensu naszego życia należy rozwój we wszystkich jego obszarach; zajmujemy się naszymi możliwościami jako potencjałem, na którym opieramy atrakcyjne, przemawiające do nas  samych cele.

    Adresaci naszej oferty

Członkowie naszej społeczności należą do trzech grup wiekowych:

YOUTH GLOBE Startups:                     wiek od 3 do 13 lat
YOUTH GLOBE Youngsters:              wiek od 14 do 25 lat
YOUTH GLOBE Leaders:                    wiek powyżej 25 lat

     Nasz zasięg

Zespoły YOUTH GLOBE współpracują ze sobą na arenie międzynarodowej i na płaszczyźnie poszczególnych krajów. Z tego powodu materiały informacyjne dostępne są w języku angielskim jak rówież w jezykach narodowych.

     Nasza aplikacja „Glober App”

YOUTH GLOBE wspiera i promuje rozwój kompetencji w dziedzinie realizacji postawionych sobie celów, we szystkich obszarach naszego życia. Po to właśnie stworzyliśmy i udostępniamy aplikację Glober-App: nieodzowne narzędzie rozwojowe dla każdego Globersa.


Obszary naszego życia

Dobrze przemyślany plan daje nam jasność i orientację. Z tego powodu stworzyliśmy system przyporządkowania spraw naszego życia codziennego do 10 istotnych obszarów tematycznych. Ta struktura pomaga w planowaniu i realizacji celów: oczywiście określone tematy mogą pojawić się w więcej niż jednym obszarze. To od Ciebie zależy, czy na przykład uwieńczony sukcesem udział w maratonie wraz z przyjacielem zaliczysz do wydarzeń z obszaru „Zdrowie”, „Zainteresowania i czas wolny” czy „Przyjaźnie”. 

Zdrowie

Moje ciało jest moim domem: czy dobrze się z nim obchodzę? Sposób odżywiania, sprawność fizyczna czy prezencja: priorytetem jest troska o zdrowie.

Rodzina

Czas z rodzicami, rodzeństwem, dziećmi i krewnymi: jak go spędzam? Rodzina wywiera znaczący wpływ na moje życie - tak, jak ja wpływam na kształt mojego systemu rodzinnego.

Wykształcenie i praca zawodowa

Inwestycja czasowa w aktywność zawodową jest ogromna. Czy pracujemy, aby żyć, czy żyjemy i spełniamy się również, kiedy pracujemy? Jak ma wyglądać moje życie zawodowe – w jaki sposób tą sferę aktywnie kształtuję?

Finanse

Jak rozważnie zajmować się krótko- średnio-  i długoterminowo naszymi przychodami i wydatkami? Czy mam moje aktywa pod kontrolą?

Rozwój intelektualny

W każdym z nas drzemie już od dnia narodzin ciekawość i duch odkrywcy. Nauka języka obcego, szukanie odpowiedzi na pytanie „jak to działa?”, wiedza dotycząca nieznanych jeszcze zjawisk: tu trzeba wgryźć się w temat.

Życie kulturalne

Wydarzenia i zajęcia kulturalne wzbogacają niezwykle nasz czas. Wizyty w muzeach, koncerty, gra na instrumencie, organizacja niezwykłego spotkania czy imprezy – to prawdziwa uczta duchowa i burza emocji.

Zainteresowania i czas wolny

Interesujące sposoby spędzania wolnego czasu to nasza pasja: w klubie, stowarzyszeniu, z przyjaciółmi lub w samotności - nasze zainteresowania wciągają i fascynują.

Przyjaźnie

Radość, którą dzielimy z przyjaciółmi, cieszy w dwójnasób. W kręgu przyjaciół dajemy coś z siebie i otrzymujemy to, czego potrzebujemy – dzięki temu stajemy się silniejsi. Dlatego inwestujmy w przyjaźnie, to ma głęboki sens.

Społeczeństwo

Jaka jest moja odpowiedzialność za społeczeństwo w którym żyję? Jako człowiek, w tym kraju, na tym kontynencie, na tej planecie? Dobrze jest być tego świadomym.

Wartości

Sukces. Tak po prostu – wypełnijmy nasze życie istotnymi wartościami. Uda się to tym łatwiej, im lepiej te wartości znamy, rozwijamy i stosujemy na co dzień.

Nagrody

YOUTH GLOBE nagradza wybitne osiągnięcia w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej nagrodami YOUTH GLOBE Awards w trzech kategoriach.

Odoo - Sample 1 for three columns

NAGRODA CHAMPIONÓW

Nagrodą Championów nagradzane są wyjątkowe dokonania młodych ludzi, biorących udział w naszych szkoleniach dla Championów, którzy dzięki nieprzeciętnemu zaangażowaniu osiągają postawione sobie indywidualne cele i jednocześnie są źródłem inspiracji dla otoczenia.

Odoo - Sample 2 for three columns

NAGRODA YOUTH GLOBE

Nagroda YOUTH GLOBE przyznawana jest osobom, które w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym przyjęły sobie za punkt honoru z ponadprzeciętnym zaangażowaniem motywować i wspierać rozwój przyszłych liderów naszego społeczeństwa.

Odoo - Sample 3 for three columns

NAGRODA AIMY Award

Laureatami nagrody AIMY są niezwykłe osobowości, stanowiące wzór spełnionego życia osobistego, zawodowego i społecznego. Osoby te zmierzyły się z wyjątkowymi wyzwaniami i pokonały je, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i zorientowaniu na sukces w osiąganiu postawionych sobie celów.

LAUREACI

2018
 • Adilshah Nadiri

2016
 • Fatima Hassoun

 • Joshua Wendt

 • Laura Celine Wrosel

 • Chantal Schubert

2015
 • Victor Esser

 • Jean-Pierre Laeser

 • Alexander Eckardt

2014
 • Katharina Haupt

 • Isabell Tietze

 • Rachel Cemlyn-Jones

2013
 • Caroline Plocher

 • Maximilian Zachmann

 • Gemeinsam: Florian & Lena Skok, Ole Bick, Arnold von Bohlen, Ugo Argangino

2018
 • Wolfgang Klötzer

2016
 • Gillian Wall

2015
 • Merlyn Beeman

2014
 • Birgit Lechtermann

 • Ernst Holzmann

 • Thomas Sonnenburg

2013
 • Detlef Arlt

 • Jad Jreijri

 • Andrea von Bohlen

2013
 • Tom Barcal
 • Renèe Weibel
 • Cindy Bracholdt